دانشگاه امیرکبیر 

 

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات      

 

 

 

معرفی سایت

conferencesبه وب سایت رسمی سومين کنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات خوش آمديد. اين کنفرانس هر سال توسط انجمن ايرانی تحقيق در عمليات برگزار مي شود. هدف اين کنفرانس فراهم سازی شرايط هم اندیشی دانشگاهيان و صنعتگران درباره کاربردهای عملی روشهای نوين تحقيق در عمليات، بهينه سازي پيوسته و گسسته و نظريه تصميم است. ابعاد نظري مساله نيز مورد توجه است.
کميته برگزاري کنفرانس از تمامي محققين، دانشگاهيان، دانش پژوهان، فارغ التحصيلان و نيز دست اندارکاران شاغل در حوزه تحقيق در عمليات براي شرکت در کنفرانس و ارسال مقاله دعوت به عمل مي آورد.

 

سخنرانان ویژه
Kees Roos J-J Salazar-González